top of page

SALMER

Salmer til programhefte

Kjærlighet fra Gud

 

Blott en dag

 

O bli hos meg

 

Å leva, det er å elska

 

Gje meg handa di ven

 

Ein fin liten blome

 

Bred dina vida vingar

 

Der hvor roser aldri dør

 

Til den stad jag er på vandring

 

Jeg folder mine hender små

 

Amazing Grace

 

Måne og sol, skyer og vind

 

No livnar det i lundar

 

Lei, milde ljos

 

Vær meg nær, å Gud

 

Alltid freidig når du går

 

Deilig er jorden

 

Hjemme i himlen

 

Så ta da mine hender

 

Fager kveldssol smiler

 

Herre Gud, ditt dyre navn og ære

 

Hvilken venn vi har i Jesus

 

I himmelen i himmelen

 

Ingen er så trygg i fare

 

Jeg er i Herrens hender

 

Jeg vet en deilig have

 

Å, hvor salig å få vandre

 

Jesus lever, graven brast

 

Kjærlighet er lysets kilde

 

Kom, kom å hør et gledens ord

 

Med Jesus vil eg fara

 

Milde Jesus, dine hender

 

Navnet Jesus blekner aldri

 

Nærmere deg, min Gud

 

O Jesus, du som fyller alt i alle

 

Store Gud, vi lover deg

 

Til himlene rekker din miskunnhet, Gud

 

Vår Gud han er så fast en borg

 

Å hvor salig å få vandre

 

Lykksalig, lykksalig

 

Gud når du til oppbrudd kaller

FORSLAG TIL SALMER VED GRAVEN

Alltid freidig når du går
Kjærlighet fra Gud
Lykksalig, lykksalig
Nærmere deg, min Gud
Så ta da mine hender
Å leva, det er å elska
Å, tenk når engang skal samles skal

Fager kveldssol smiler

bottom of page