top of page

Vi kan være behjelpelige med

- Kiste etter eget valg

- Blomster

- Dødsannonse/takkeannonse

- Trykke sanghefter

- Kondolanseprotokoll

- Minnesamvær

- Verdig transport til kirke/kapell

- Melding til tingrett/politi

- NAV stønader

- Salg og oppsetting av gravmonumenter

- Tilføying av navn på eksisterende gravstein

- Rådgivning i juridiske spørsmål ved dødsfall

Image by Annie Spratt
bottom of page